Regulamin

1. Postanowienia ogólne i informacje o firmie

SASAME Hooks Polska

sasame – internetowy Sklep wędkarski

Arkadiusz Łowiecki
Obozowa 1
69-100 Słubice

Polska

NIP (VAT): PL 598-150-29-26

Obsługa klienta
Biuro: +48 (095) 758 00 05
Fax: +48 (095) 758 00 05

Mobilny:

Arkadiusz +48 576 999 061

+48 576 999 201

E-mail: office@musaga.com

www.sasame.pl/sklep

2. Ochrona danych Osobowych:

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O Ochronie danych Osobowych / Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami / Wszelkie podawane dane osobowe Śluza wyłącznie zrobić Realizacji zamówienia i nie nie Sa udostępniane innym

instytucjom ani osobom trzecim.

Ponadto osoba zarejestrowana MA Prawo wglądu Do swoich danych Osobowych, moze je edytować, poprawiać oraz usunąć.

3. Przyjmowanie zamówienia:

a.) Sklep nie nie określa minimalnej Wartości zamówienia.

b). Zamówienia mozna składać za pośrednictwem:

– Internetu,: 24 godziny na dobę pod adresem www.musaga.com, Zakup towaru następuje poprzez dodanie wybranego towaru Do koszyka. Każde zamówienie bedzie potwierdzone elektronicznie.

– Telefonu: poniedziałek – piątek (w. Godz 09.30-17.00)

– Faxu:

– e-Maila: przesyłając Wiadomość na Adres office@musaga.com

c.) Klient rejestrując SIĘ w sklepie internetowym JEST zobowiązany zrobić Podania prawdziwych danych Osobowych pod rygorem usunięcia Konta LUB niezrealizowania zamówienia. Zastrzegamy sobie Prawo zrobić weryfikowania danych Osobowych

Drogą telefoniczna.

Rejestracja JEST jednoznaczna z oświadczeniem przez Klienta, Iż zapoznał SIĘ z regulaminem sklepu i zobowiązuje SIĘ zrobić JEGO przestrzegania, A takze wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych Osobowych w celu Realizacji Zakupów.

d.) OSOBY składające zamówienie bezpośrednio poprzez sklep internetowy, Beda automatycznie otrzymywać na Podaný Adres e-mail potwierdzający złożenie zamówienia lista oraz JEGO stanu.

W potwierdzeniu umieszczany JEST wykaz Produktów zamówionych, ich osobowy jednostkowe, koszt Łączna, Jednostka Ilość Koszt przesyłki, A dostawy takze sposób.

e.) Informujemy, Iż Nie ponosimy Odpowiedzialności za Problemy dotyczące składania Zamówień związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem LacZ internetowych.

4. Wycofanie zamówienia:

Klientowi przysługuje Prawo odstąpienia od zamówienia zrobić zrobić Czasu potwierdzenia wysłania towaru przez Pracownika sklepu. Mozna by zrobić dzwoniąc pod numer Telefonu naszego Biura (pkt 1).

5. Polityka cenowa, PROMOCJE i wyprzedaże:

WSZYSTKIE CENY SA podawane w złotówkach í zawierają podatek VAT. Cena Podana Przy każdym produkcie JEST wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie Prawo zrobić zmiany CEN Produktów znajdujących SIĘ W JEGO

ofercie, wprowadzania Nowych Produktów do oferty, A takze przeprowadzania Akcji promocyjnych na stronach sklepu.

Zastrzegamy sobie Prawo zrobić Wymagania przedpłaty wagowo przypadku Zamówień przekraczających wartość 1000 zł.

6. Faktury i paragony:

Czy każdej przesyłki dołączamy Potwierdzenie kupna (faktura LUB paragon)

7. Czas wysyłki, płatność, dostawa oraz dostępność towaru:

Terminem Realizacji zamówienia jest Czas upływający od chwili złożenia zamówienia zrobić chwili wysłania produktu przez sklep. Czas Ten jest wyrażany w dniach roboczych i JEST zależny od sposobu dostawy oraz dostępności Produktów.

Podczas dokonywania Płatności przelewem:
– wpłatę należy dokonać przelewem na konto naszej firmy (pkt.1)
– w tytule wpłaty należy podać następujące dane: „zamówienie internetowe: nazwa instytucji / osoby W zamawiającej”
– zamówienie zostaje skierowane zrobić Realizacji W momencie pojawienia sie wpłaty nd koncie naszej firmy.

UWAGA!Dokonując Zakupów Przy Płatności przelewem, przelew należy dokonać dopiero po otrzymaniu od nas e-Maila, Który potwierdzi dostępność towaru w naszym magazynie. Pierwsze Potwierdzenie Jakie Wysyłamy zrobić Panstwa JEST e-mailem

wysyłanym automatycznie i potwierdza ono jedynie przyjęcie zamówienia.

W przypadku braku towaru w magazynie Klient JEST informowany o Tym fakcie i związanym z Tym wydłużeniem Czasu Realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie nie wyrazi Zgody na wydłużenie Czasu Realizacji zamówienia, moze zrezygnować z

pozycji, Która dziesięć Czas wydłuża LUB całkowicie zrezygnować z zamówienia.

8. Zwroty towaru:

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w odbieranej przesyłce:
należy koniecznie sporządzić w obecności Kuriera Protokol uszkodzeń, ą następnie niezwłocznie odesłać przesyłkę na Adres naszej firmy (patrz pkt.1). Koszty Takiego Zwrotu ponosi Klient. Protokol uszkodzeń sporządzony w obecności Kuriera

i przez niego podpisany JEST warunkiem koniecznym Przyjęcia Zwrotu.

9. Pełnoletniość:

OSOBY poniżej 18-go Roku Życia powinny posiadać zgodę Rodziców LUB opiekunów Prawnych na użycie LUB Podanie jakichkolwiek danych Osobowych w naszym sklepie.

Dzieci poniżej 13 lat w ŚWIETLE prawa Nie posiadają pełnej Zdolności wykonać czynności Prawnych, Nie Moga wiec rejestrować SIĘ w naszym sklepie, ani Brać udziału w promocjach i konkursach organizowanych na naszej Stronie internetowej.

Jeśli rodzic LUB opiekun prawny Dziecka poniżej 13-go Roku Życia stwierdzi, Ze Dziecko udzieliło na naszej Stronie Informacji identyfikujących, powinien poinformować NAS O Tym, Ze Chce usunięcia Tych danych z naszej bazy danych. Po

takiej Informacji, dane te zostaną niezwłocznie usunięte

10. Zmianą regulaminu:

Zastrzegamy sobie Prawo zrobić ZMIAN w Regulaminie. W sprawach Nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, ZASTOSOWANIE Maja odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Inne powszechnie Obowiązujące przepisy.

Przewiń do góry